Hva Bibelen lærer

Det er Bibelen som er den absolutte norm for menneskets religiøse tro og lære, menneskets opprinnelse, hvordan synden kom inn i verden, og Guds plan med menneskeheten.

Religion

En stor del av dagens kristenhet befinner seg i frafall fra den rene tro slik den er definert i Bibelen. Sensasjonalisme, jubel og synsementalitet har i stor grad overtatt plassen til «den tro som engang var overgitt de hellige». Det er følelsene som rår grunnen.

Skapelse-evolusjon

Det er to slags oppfatninger om hvordan livsformene på jorden har oppstått. Enten ved en direkte skapelse fra en Skapers hånd, slik Bibelen presiserer, eller ved en gradvis utvikling gjennom lange tidsperioder der tiden og tilfeldighetene er stykkets helt. Så er jo spørsmålet hvilken modell som passer best inn i det som kan observeres i naturen.

Katastrofisme

Hele jordkloden bærer bud om en stor og verdensomspennende katastrofe en gang i fortiden - en katastrofe der enorme vannmasser i bevegelse var involvert. Syndflodlegender over hele jorden forteller at jorden for lenge siden ble rammet av en stor oversvømmelse der bare en håndfull mennesker reddet seg i en eller annen farkost.

Arkeologi

Predikeren kommer med denne overraskende uttalelse: «Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen» (Pred 1,9). En mengde arkeologiske funn, ruinbyer, inskripsjoner etc. bekrefter sannheten i Predikerens ord.

Israel

Bibelen forteller at ti av stammene i det gammeltestamentlige Israel til slutt ble tatt til fange av assyrerkongene rundt 722-721 f.Kr., og at de derfor forsvant fra historien. Men er dette riktig? Er det mulig å spore dem videre gjennom historien og fram til i dag?

Ny verdensorden

Opp gjennom historien har ambisiøse erobrere forsøkt seg på en verdenserobring, men forsøkene har alltid slått feil. Militærstyrker ridende på hest med pil og bue, geværer etc. var ikke rette veien mot en verdenserobring.

Samfunn

Dagens samfunn, både på den nasjonale og internasjonale arena, er preget av kollaps og oppløsning. Det er bare et tidsspørsmål før sammenbruddet kommer — et sammenbrudd som innvarsler «den til enden fastsatte tid». Tegnene på Jesu annet komme skjer overalt rundt oss.

Helse

Store deler av menneskeheten lider i dag av kroniske, degenerative sykdommer, allergier etc. Det finnes rimelige, alternative metoder som med stort hell er blitt benyttet mot en rekke av disse sykdommene, men den farmasøytiske industrien har nakketaket på disse alternative metodene.

Vitenskap

Guds skaperverk er et unikum av kompleksitet. Alt i naturen, fra mikrokosmos til makrokosmos roper ut om en superintelligent Skaper. Hele skaperverket kan også defineres matematisk i tall, formler, ligninger og geometriske former. Synden har ødelagt mye av den opprinnelige fullkomne symmetri og orden, men Gud vil til slutt gjenopprette det hele.

Det er mange som stiller det meget relevante spørsmål: Hva er meningen med alt som skjer i verden, hvorfor skjer det, og hva vil fremtiden bringe?
Hva blir enden på det hele? Jorden har gjennom tusener av år vært okkupert av fremmede makter. De er hva Bibelen kaller «maktene, myndighetene, verdens herskere i dette mørke, ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Fordi vi befinner oss på djevelens slagmark er det bare Bibelen som kan gi oss det riktige svaret på alle disse spørsmålene.

Magasinet innsyn forsøker å trenge dypere inn i disse tingene, og noen av de aktuelle emnene som blir tatt opp til behandling er:

 • Miljøkatastrofer
 • Øko-kollaps
 • Bibelens endetidsprofetier
 • Bibelske spørsmål
 • Hva er meningen med livet?
 • Glemte verdener
 • Den nye verdensorden

samt en rekke andre nærbeslektede emner

Innsyn utkommer i papirutgave fire ganger i året, og blir også lagt ut i sin helhet på denne webside.

Det er ingen tilknytning til bestemte trosretninger eller religiøse grupper. Det er Bibelen som er selve utgangspunktet og som artiklene i innsyn er vinklet mot.

Påmelding nyhetsbrev

captcha  

Mest lest

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Fluorsvindelen

04-03-2012 Treff:88840

Fluorsvindelen

I årevis har tannleger og helsemyndigheter lovprist fluor som et ypperlig forebyggende middel mot tannråte. Men lever denne forferdelige giften...

Les mer

Aspartam – den søte …

04-03-2012 Treff:17246

Aspartam – den søte gift

Mennesket — kronen på Guds  skaperverk — er i dag blitt en avfallsbøtte for 1001 kunstige kjemikalier som anses som...

Les mer

Frimureriet Del 1

06-03-2012 Treff:11322

Frimureriet Del 1

Er frimureriet bare en veldedig herreklubb med sans for symbolikk, eller er det mer som ligger bak ordenens tilsynelatende kristne...

Les mer

Frimureriet Del 3

06-03-2012 Treff:6624

Frimureriet Del 3

I del 3 i artikkelserien om frimureriet skal vi se nærmere på dets tilknytning til satanismen og New Age, og...

Les mer

Frimureriet Del 2

06-03-2012 Treff:5494

Frimureriet Del 2

I denne artikkelen skal vi fortsette å se nærmere på frimureriets hemmeligheter. Den som ikke har lest del 1 i...

Les mer

Utviklingslæren Del …

28-02-2012 Treff:5443

Utviklingslæren Del 4

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på en rekke definisjoner innfor skapelses- og utviklingsmodellen. Dette er viktig for...

Les mer